SYMBOLIKK, METAFORER, ENGLER, NUMEROLOGI, GUIDER OG UTENOMJORDISKE

 

Hvordan har profetene som har skrevet i bibelen fått sin inspirasjon?

Har dere tenkt over det? 

 

Stikkord: Symbolikk, Metaforer, Numerologi, Engler, Guider og Utenomjordiske.

 En hyllest til dere som venter <3 

Jeg har en intensjon om å skrive om hva som skjer i disse dager, og jeg skriver mye. Forsøker å samle inn informasjon fra forskjellige kilder, både gjennom mine kanaliseringer og også fra faglitteratur. Det som er helt sikkert er at tegnene er mange, og de eskalerer i omfang. Både ute i samfunnet og hos meg personlig. 

Noe er i ferd med å skje, men ingen vet egentlig når det vil skje. Det Store Bevissthetsskiftet. Flere og flere er i ferd med å våkne opp. Men vi skal ikke bekymre oss, for det igjen vil bare skape frykt. Uansett hvor ulogisk og sprøtt det som skjer i verden nå, så er alt en del av en større plan. 

 I hele vår historie er det blitt skildret og skrevet om det som skjer nå. Hos Mayaene så sluttet tidsregningen i 2012, men ingenting skjedde. Det har gått 9 år siden den 21 12 2012. En 9 års syklus. Jeg tror at et skifte vil skje i slutten av desember 2021 ved en gradvis endring. 

Redigert: Vi er inne i en ny 9 års syklus som vil vare fra 2021 og frem til  2030. Signaler jeg har mottatt fra mine Guider er at det fra 2030 og frem til 2040 vil skje store endringer på Moder Jord. Med blant annet at utenomjordiske vil bli mer synlige for oss. Dette kan få store følger for hele menneskeheten, da vår oppfatning av den fysiske tilværelsen vil endres.

I bibelske skrifter står det skrevet noe om endetiden, men det handler ikke om det. Verden går ikke under, så er det sagt. Til det er vi og det som skjer her for verdifulle. As above, so below, det som skjer her påvirker også andre steder i universet. Det hele handler om et skifte av bevissthet hos menneskene. Hendelser som kommer frem i lyset nå viser hvordan vi er blitt holdt nede og undertrykket av negative krefter. Mer og mer vil det bli avdekket i tiden som kommer. Må det virkelig så ekstreme krefter til for å få menneskeheten til å våkne? Det kan se slik ut ja. Paradoksalt nok så vil mørket bli mer fremtredende før vi kan vokse energetisk. Vi må rett og slett bli utfordret for å finne kjærligheten i oss selv og til andre mennesker rundt oss. 

Innen gruppepsykologien så er det slik at mennesker i en populasjon som opplever kriser vil samle seg og stå sammen. Vi ser det i krigssammenheng, hvor felleskapet og samholdet vil bli styrket. Man må stå sammen mot en felles fiende. Med andre ord så blir vi utfordret til å innse at vi alle er koblet sammen og avhengig av hverandre. Frykten som blir spredd nå splitter menneskene, og man føler at man er helt alene. Men vi må finne den indre styrken i oss selv. Etterhvert vil det snu og gradvis vil alt endre seg.

 Jeg er veldig opptatt av sammenhenger, at alt henger sammen med alt. Om vi løfter vårt perspektiv vil vi kunne se. Om vi toner oss inn i nuet, og bare er, vil alt legge seg til rette. Det sies at vår fysiske verden er et hologram, og egentlig bare tull.

Det går egentlig bare mer og mer opp for meg at det er slik. Men alt har et formål. Alt handler i bunn og grunn om å finne veien hjem igjen til kilden. 

Kall det Gud om du vil. Om bare flere kunne innse det, innse hvor store de egentlig er. Hvor fantastisk vil ikke det være? Vi blir hjulpet i vår oppvåkning, de er der ute. Utfordringen er at vi faktisk har vår egen frie vilje, så merkelig det høres ut. Så står vi i veien for oss selv (Dolores Cannon, Keepers of the Garden).

Jeg har lest to bøker fra Dolores Cannon. «Keepers of the Garden og The three waves of volunteers and the new earth”. (dolorescannon.com). Disse bøkene poppet inn I midten av oktober, beskjeden som fulgte var «read between the lines». Jeg er ekstremt nysgjerrig av meg og jeg ønsker å få vite hvordan alt henger sammen. Man kan si at bøkene summerer opp all den informasjon jeg har samlet tidligere. Litt her og litt der, og så kom den samlende delen. Mulig det høres ut som science fiction, men hvor tror dere at filmskaperne har fått sine ideer fra? Når man tar utgangspunkt i et slikt perspektiv som innholdet i bøkene har, ble vinklingen helt annerledes.

For meg har dette vært en bekreftelse på hva jeg allerede vet innerst inne. Et slikt aha øyeblikk man av og til opplever. Så har de vel alltid vært her på denne utposten i verdensrommet. 

Det store skiftet var faktisk den andre verdenskrig, hvor menneskene var sekunder fra å utslette seg selv. Kjernekraften var egentlig sendt til oss for å få en løsning på energimangelen, men ble benyttet i stedet til å lage et dødelig våpen. De der ute kunne rett og slett ikke godta at vi ødela oss selv. Så krefter ble satt inn for å minimere ødeleggelsen etter bomben som ble sluppet. De har etter dette mer eller mindre fysisk grepet inn for å styre utviklingen fremover.

Ressurser måtte settes inn, og ressursene har kommet i form av sjeler som er inkarnert fra andre dimensjoner, de er da her som lys arbeidere, eller at de har kommet hit i fysisk form. Hvor de i perioder har besøkt oss for å observere og samle inn prøver i naturen. Ja de er jordens gartnere, ikke bare passer de på våre omgivelser men også vår fysiske evolusjon. Bevissthetsskiftet vi nå står foran er helt unikt for hele universet. Grunnen til det skal være at i motsetning til hva som har skjedd for andre sivilisasjoner, så skjer det hos oss kollektivt. Hele Moder Jord vil endres og det har nå eskalert. Men før det så vil det bli en følelse av kaos, både personlig og kollektivt. 

Men også i bibelen blir det beskrevet det som skjer nå. Jeg har alltid tenkt at det som er skrevet i den boken er av stor betydning for menneskene. Nå tenker jeg ikke av religiøs karakter. For bibelen er skrevet om og av menn fra sin tid, hvor de er preget av moral og regulering i sin tid. Den har blitt omskrevet mange ganger for å tilpasse eliten og kirkens menns behov for å holde folket på plass og nede. Mye for å rettferdiggjøre overgrep mot fattige mennesker.

Bibelen er full av symbolikk og metaforer, og det er de budskapene jeg er ekstremt nysgjerrig på. Boken er spekket med tall og tallsynkroniteter. Så Numerologi var en del av kunnskapen de vise menn satt inne med, og en del av Den Esoteriske lære. Esoterisk lære betyr egentlig skjult eller hemmelig, og kun de innviede fikk kunnskap om den hemmelige læren. Numerologi er læren om at universet er bygget opp av tall og tallkombinasjoner. Tallene vil da kommunisere med vårt høyere selv og også med englene. Alt i naturen er bygget på matematiske formler og utregninger. Som eksempelvis Pi som er 3,14, eller når du ser trippeltall som 333, som betyr fullførelse. Guds tall er for eksempel 777.

Jesus var og er en lys arbeider og Mester, og hans tall er 33. Han formidlet budskapet i sin tid og av sin tid. Man må huske at menneskene på den tiden ikke hadde mye kunnskap, kanskje mange ikke kunne lese en gang. 

Gjennom to tusen år er det blitt sagt at Han skal komme tilbake, og flere mener at tiden nærmer seg. Tegn og symboler vil kunne fortelle om når dette vil skje. Noe sier meg at de ikke vil skje før vi er klar for det. Mine tanker rundt det er at det ikke vil skje før mange nok mennesker har hevet sine vibrasjoner høyt nok til at i faktisk klarer å se. I tillegg så handler det ikke nødvendigvis om det vi tror vi skal se at han personlig vil komme tilbake, men at det hele dreier seg om Extraterrestials fra andre dimensjoner. Når vi blir i stand til å vibrere på de samme frekvenser som de der ute så vil vi klare å se dem. Når mange nok vibrerer på et høyere plan. Men dette er mine tanker rundt det hele. Hver og en må kjenne om det resonnerer til dere personlig. 

 

 

ESEERNE PÅ JESUS TID

 

ESEERNE PÅ JESUS TID. 2 april 2022.

Jeg har fått kanalisert at jeg levde hos Eseerne i Qumran, jeg er blitt fortalt at jeg var en leder der. Det er flere av oss som levde hos Eseerne og også på Jesu tid. Men hvordan kan man vite om det faktisk er riktig, så er det vel slik at noe av vår personlighet og mønster følger oss gjennom våre inkarnasjoner. Dette syntes jeg er interessant. I mitt tilfelle så har jeg en ekstrem rettferdighetssans, jeg blir nærmest fysisk dårlig av å se andre mennesker bli behandlet dårlig. I tillegg så har jeg alltid stilt spørsmål ved det opplagte, alt som blir meg fortalt må jeg vri og vrenge på. Se alt i ulike vinkler og perspektiv. 

 

Hvordan kan man identifisere trekk ved seg selv, som kan ha hatt betydning i tidligere liv. Når man også åpner opp våre sanser for å ta inn inntrykk fra Universet vil også glimt fra tidligere liv komme frem. Dette er jo en del av vår oppvåkning. 

 Når jeg nå har lest  boken fra Dolores Cannon, om Jesus og Eseerne, så ble jeg overrasket. For jeg var faktisk ikke klar over at Jesus var en del av denne gruppen. Han studerte der i sin oppvekst og fikk mye lærdom av Eseerne. Eseerne var veldig opplyste og man måtte studere der i mange år før man ble ferdig utdannet. 

 En del av læren hos denne gruppen var å stille spørsmål til all opplagt sannhet. Men hvordan kunne man finne sannheten da? Jo ved å stille spørsmålet til deg selv og kjenne etter hvordan det resonnerer med hjertet ditt. Kjennes det feil ut, så er det feil. Kjennes det riktig ut, så er det riktig. Fordi hjertet ditt vet.

 Klienten som ble intervjuet under hypnose, ble spurt om Jesus vil komme tilbake i fremtiden. Dette ble bekreftet av klienten. 

Ville man få tegn på at han ville komme, så ble dette også bekreftet.

Så får vi se da, om dette er tilfelle. Min mening er at han var en Pleiadian, mange mener også det. Det ble også spurt om hvor han befinner seg nå, så ble det fortalt at han befinner seg i 9 dimensjon. 

 Ganske spennende, og jeg er bare blitt mer nysgjerrig. Både på hva som ligger foran oss, og også hvordan våre tidligere liv preger våre liv her og nå. 

Blue Ray

Jeg sitter en kveld og leser i en bok. Plutselig og helt uten forvarsel ser jeg en utydelig skikkelse foran meg. Tydeligvis er det noen som hadde noe å fortelle meg og jeg er veldig takknemlig over det. Disse flashene kan komme som korte bilder og syns inntrykk. Helt uten å tenke over det i forkant. Ingen logisk tanke rekke med andre ord, som kan legge føringer for det som kommer inn. 

Denne gangen ser jeg en skikkelse som er blå i huden, og tydelig i menneske form. Om det er auraen eller huden som er blå av farge er vanskelig å si. Dette kan være et forvarsel om noen som vil formidle noe senere. Jeg fikk ikke inn noen beskjed der og da. Jeg bare så og følte dette nærværet. 

 Som Starseed er man inkarnert til Jorden for å delta på det store bevissthetsskiftet. Det er flere måter utenomjordiske kan komme hit, blant annet ved å vise seg på denne måten som jeg har observert gjennom Det tredje øyet. Men de kan også komme hit ved å bli inkarnert. Jeg mener jeg har lest at Pleiadians også kan vise seg frem med et blålig skjær i huden.

 Ved et nærmere søk finner jeg ut at disse beings er spesielle sjeler. De kan være en blanding av flere starseeds fra Pleiadene, Sirian, Orion, Andromedan og Arcturian. De opererer i hele universet og har ikke egentlig en spesiell planet som sin egen. De er også Empaths og gamle sjeler som er inkarnert her, og er harmoniske sjeler. Energien deres er ren og de kan reise gjennom dimensjoner, og tid og rom. Typiske tegn på at du kan være en Blue ray starseed er:

  1. De er komfortable med å være her på jorden.
  2. De transformerer lett negativ energi om til positiv energi. 
  3. De har en sterk tilknytning til andre stjernebarn. 
  4. Dyr er tiltrukket mot dem.
  5. Du kan være et vanntegn eller lufttegn.
  6. Du har en veldig feminin energi.
  7. Hatt en konfliktfylt oppvekst.
  8. Føler en tilknytning til termen Starseed.
  9. Matintoleranse og allergier.

Som stjernebarn har man kommet hit med en misjon, men man har også kontakt med sine egne der ute. 

HVA VIL DET SI Å VÆRE MULTIDIMENSJONAL?

Vår vei mot den 5 dimensjon.

Hvordan vil vi oppleve vår tilværelse i den 5 dimensjon?

 Alternative mennesker har snakket i mange år om vår oppstigning mot den 5 dimensjon.

Flere og flere opplever nå denne oppvåkningen. Hendelser vi ser i verden i dag, er en del av denne frekvenshevingen. Vi skal nå dit enten vi vil eller ikke, og mange kjenner på en motstand mot å gi slipp på gamle tankemønstre. Menneskeheten er blitt holdt nede i mange tusen år, og det er hva vi skal gå vekk fra nå. 

 Vi er i ferd med å våkne opp igjen, og finne tilbake til hvem vi egentlig er. Hver og en av oss har en ufattelig stor kraft i oss selv, og vi er alle knyttet opp mot universet og Kilden.

Når vi klarer å erkjenne dette, at vi er en del av noe større, så vil det åpenbare seg et utall av muligheter. Når vi klarer å legge vekk motforestillinger, fordommer, grådighet, tilbakeholdelser, ja det er da vi åpner opp for den ubetingede kjærligheten fra universet.

Jeg har hatt mine tvil mange ganger, men når jeg har våget å gi slipp så er jeg blitt like overasket hver gang. Ved å åpne opp for hva universet har å by på, så la deg overaske.  Når man evner å gjøre det, har vi mulighet til å bli kjent med og få innblikk i det universet gir til deg. Menneskene er multidimensjonale og en del av noe større. Vi blir ivaretatt utenfra.

Men vår fysiske tilværelse er ganske tung og massiv, og ganske begrenset. Vi klarer rett og slett ikke å få det fulle overblikk over det som skjer andre steder.

 Når vi nå stiger i frekvens, vil dette gradvis endre seg og vi vil få mer tilgang til den høyere bevissthet. Flere vil få mulighet til å få direkte kontakt med sine engler, guider og hjelpere.

Vi vil få mulighet til å se og kjenne at vi har vår eksistens i flere univers. Sjelen vår er så mye større enn det vi oppfatter her og nå. Vi vil kunne møte sjeler fra disse parallelle univers eller møte være venner der ute. Noen av disse Beings eksisterer i den 5 dimensjon slik at de vil åpenbare seg mer og mer etterhvert som vi stiger i frekvens.

 I den 5 dimensjon vil fler og fler mennesker koble seg på den høyere bevissthet, og vi vil kunne ha direkte kontakt med det Akasiske arkiv. Det Akasiske arkiv er en slags felles database for alt som skjer i universet. 

Det er noen tegn som åpenbarer seg hos deg som stiger i frekvens, tegn på at du er i den 5 dimensjon. Tegn kan være at du kjenner at lagene mellom dimensjoner blir tynnere. Du kan begynne å se og føle lysvesen som befinner seg rundt deg. Din bevissthet kan utvide seg, slik at du vil føle deg i ett med alt og alle. 

Andre tegn er din evne til å få innblikk i andre dimensjoner kan eskalere. Ved at du under meditasjon eller avlapning kan "se" eller "føle" andre mennesker som normalt ikke er til stede. 

Du kan begynne å få inn "samtaler" fra personer i din nærhet, med andre ord telepati.

I den 5 dimensjon vil vi forstå at vi alle kommer fra den samme kilden. 

Men ikke bekymre deg om du ikke føler dette enda, vi alle utvikler oss i ulik tempo. Vi alle har vår egen vei å gå og vi alle er like viktige <3 Hold lyset i deg selv og løft hverandre opp, i det er det mye kraft <3 

Del denne siden