OM MEG

Jeg holder til i Osloområdet og er utdannet vernepleier. Så lenge jeg kan huske har jeg vært opptatt av det sprituelle. Som barn var jeg også meget interessert i UFO og alt som hadde med verdensrommet å gjøre. Min sprituelle reise har vart i mange år, og jeg har alltid følt meg annerledes. Er veldig sensitiv ovenfor andre mennesker sin energi. Jeg har også evnen til å kjenne om det henger igjen energi eller noen fra den andre siden i hus. Jeg kan da få inn bilder eller lukter fra disse energiene. Tidligere har dette for meg vært veldig forvirrende og kaotisk, men etter flere år med selvutvikling og kurs i mediumskap, klarsyn og healing klarer jeg nå å skille mellom hva som er fra den andre siden eller hva som er mine egne tanker.

Jeg er også opptatt av Numerologi, og tall og tallsynkroniteter følger meg. Tallene fungerer da som veiledere i hverdagen. Filosofen Pythagoras sa at "Alt er tall", med det menes at universet er bygget opp av tall og synkroniteter. Tallene er sjelens måte å kommunisere med vår fysiske kropp.

En av mine sjele oppgaver er å kanalisere fra Den Høyere Bevissthet. Jeg kanaliserer fra den 3 og opp til den 12 dimensjon. I de høyere dimensjoner befinner Erkeengler, Guider og Hjelpere. Men også Oppstegne Mestere (Ascended Masters) og Mahatmas. Disse kraftfulle lys energiene følger oss og vi kan få kontakt med dem om vi evner å åpne opp vår lyskanal. 

I tillegg har jeg med meg mine kraftdyr, disse fungerer også som mine veiledere. Kraftdyrene dukker opp som syn for å hjelpe deg ved vanskelige veivalg. Jeg har både bjørn og ørn som mine kraftdyr. 

Jeg har fått kanalisert at i tidligere liv har jeg vært indianer høvding, og at jeg var med på den store vandringen fra øst til vest via Nordkalotten. Som indianer høvding var jeg en del av Blackfeet indianerne. Blackfeet indianerne holdt til ved The Great Lakes i Nord Amerika. De ble presset til å vandre vestover mot det tørre landskapet hvor bison hold til. Stammen måtte da gå over til å jakte bison istedet. Bison er også en av mine kraftdyr som stadig dukker opp under meditasjoner.

 Det er kanskje ikke så rart at mange indianere er blitt inkarnert igjen. Tenk all den urettferdigheten og umennesklige behandlingen de fikk i sin storhetstid. Indianerne var meget sprituelle mennesker og hadde en sterk tilknytning til naturen og Moder Jord. 

Bakgrunn: Vernepleier

Kurs:  De Nye Energiene

         Jeg ser deg akademiet

         Kommunikasjon og veiledning 

 

Lys og kjærlighet fra

Trine Bear Claw <3 

Del denne siden