TELEMARKSLUNDEN I MOSS

Jeg har fått være med til et vakkert energifylt sted. Telemarkslunden ligger i Moss og er et gravsted fra den tidlige jernalder. Stedet var opprinnelig et sted de benyttet til å brenne og gravlegge sine døde, men også et sted man kunne ta kontakt med sine forfedre. Stedet er fullt av energier som vi fikk føle på kroppen. Det var mange sjeler som ønsket å ta kontakt med oss på vår tur gjennom lunden. Det ligger også en vikingegrav der. En ung hvitkledd kvinne ville fortelle sin historie, hun viste hvor og hvordan hun hadde gått over til den andre siden, og det var ikke vakkert. En mann fulgte oss også på vår tur, men han gjemte seg bak busker og trær og ville helst ikke vise seg. Men han var nysgjerrig på oss. For et vakkert sted som jeg møtte med en dyp respekt. Jeg kan virkelig anbefale å oppsøke slike steder for å trene sin intuisjon, for her blir man påvirket enten man vil eller ikke

Del denne siden